Archive

Past Presidents of SLAMAT

2002-2004 – Saudara Sheikhul Aniff

2004-2006 – Saudara Mohamed Jaffar

2006-2008 – Saudari Meluri Meru nee Saldin

2008-2010 – Saudara Ackiel Thunku Ousmand

2010-2012 – Saudari Zeena Izmeth nee Hashim

2012-2014 – Saudara Tuan Khalid Nallawangsa

2014-2016 – Saudara Dilano Sally

2016-2018 – Saudari Zunaiba De Silva nee Ousmand

2018-2020 – Saudara Fuard Dole